ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Naar risico-gewogen activa onder Basel I

betekenis & definitie

Activa die gewogen worden voor het kredietrisico volgens de formule gehanteerd door De Nederlandsche Bank, welke overeenkomt met de richtlijnen voor het aanhouden van voldoende kapitaal van BIS (Bank of International Settlements). Balansitems en niet op de balans opgenomen items worden gewogen voor het risico, waarbij niet op de balans opgenomen items omgerekend zijn per soortgelijke balansposten (gebruikmakend van conversiefactoren) voordat een risicoweging wordt toegepast.