ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Kredietrisico

betekenis & definitie

Kredietrisico is het risico van een verlies door het in gebreke blijven van een debiteur (inclusief uitgevers van obligaties) of een tegenpartij. Kredietrisico’s ontstaan bij een lening, pre-settlement en beleggingsactiviteiten alsmede bij handelsactiviteiten van ING. Kredietrisicobeheer wordt ondersteund door speciaal daarvoor ingerichte kredietrisico-informatiesystemen en interne ratingmethodes voor debiteuren en tegenpartijen.