ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Credit default swap (CDS)

betekenis & definitie

Een CDS is een financieel derivaat waarbij het kredietrisico van een bepaalde referentie-entiteit synthetisch wordt overgeheveld naar twee tegenpartijen. De koper van bescherming betaalt een vaste, periodieke vergoeding, meestal uitgedrukt als basispunten per jaar van de fictieve hoofdsom. De verkoper van bescherming keert niet uit tenzij zich een bepaalde kredietgebeurtenis voordoet in verband met de referentie-entiteit. In dat geval is hij verplicht om het door de koper van bescherming geleden verlies te compenseren.