Groepen in focus

Begrippenlijst bij het boek "Groepen in focus"

Gepubliceerd op 04-01-2017

2017-01-04

Replicatie

betekenis & definitie

Replicatie is de mogelijkheid om het onderzoek meerdere keren uit te voeren. Dit is een controleprocedure die tijdens het onderzoek kan worden toegepast om de geldigheid en betrouwbaarheid vast te stellen.

In absolute zin kan hieraan nauwelijks goed gevolg worden gegeven in kwalitatief onderzoek. Anderen spreken in dit verband dan ook liever over ‘in principe herhaalbaarheid’ en over de ‘navolgbaarheid’ van de onderzoeksprocedures (Maso & Smaling, 1987, in Wester & Peters, 2004).

Focusgroeponderzoek stelt de bruikbaarheid van de informatie meer vast aan de hand van de geschiktheid om bruikbare conclusies te trekken dan aan de mate waarin resultaten repliceerbaar zijn over meerdere focusgroepen.