2019-10-16

Replicatie

Replicatie is de mogelijkheid om het onderzoek meerdere keren uit te voeren. Dit is een controleprocedure die tijdens het onderzoek kan worden toegepast om de geldigheid en betrouwbaarheid vast te stellen. In absolute zin kan hieraan nauwelijks goed gevolg worden gegeven in kwalitatief onderzoek. Anderen spreken in dit verband dan ook liever over ‘in principe herhaalbaarheid’ en over de ‘navolgbaarheid’ van de onderzoeksprocedures (Maso & Smaling, 1987, in Wester & Peters, 2004)....

2019-10-16

Replicatie

Het nogmaals doen van een deel van het onderzoek.

2019-10-16

Replicatie

in de wetenschapsbeoefening moet een onderzoek of experiment herhaalbaar zijn. Replicatie betekent dat het herhalen van het onderzoek tot hetzelfde resultaat heeft geleid.

2019-10-16

Replicatie

Verdubbeling van het DNA (chromosomen) voorafgaande aan de celdeling.