Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Gepubliceerd op 22-05-2021

Jan zonder vrees

betekenis & definitie

(1371/1419), hertog v. Bourgondië, geraakte in oorlog met Lodewijk v.

Orleans over het regentschap v. Frankrijk, liet Lodewijk vermoorden (1407), werd later op zijn beurt vermoord door diens aanhangers.