Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 10-08-2016

2016-08-10

Koopakte

betekenis & definitie

De koopakte is de fysieke overeenkomst die koper en verkoper van een woning of ander onroerend goed hebben afgesproken. Op de koopakte vindt men de afgesproken prijs, alsmede bijkomende voorwaarden die zijn afgesproken.

In geval men een woning wilt kopen, dient men een overeenkomst te maken met de verkoper van het betreffende huis. De koopakte is de fysieke of schriftelijke versie van deze overeenkomst. Hierin wordt de overeenkomst daadwerkelijk beklonken. De juridische aspecten van een koopakte maken het een wettelijk document, beide partijen dienen zich in dat geval te houden aan alle voorwaarden die in de koopakte zijn opgenomen.

Hoewel de koopakte een schriftelijke bevestiging is van de overeenkomst tussen koper en verkoper, kunnen er ontbindende voorwaarden aan verbonden zijn. Dit houdt dat men, onder bepaalde omstandigheden, alsnog mag afzien van de koop of verkoop van de woning. Het is gebruikelijk om in een koopakte minimaal vast te leggen wat er gebeurt wanneer de koper niet de beoogde financiering van de woning rond kan krijgen en wat er gebeurt wanneer de woning meer onderhoud nodig heeft dan vooraf werd ingeschat.