Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 10-08-2016

2016-08-10

Invorderingsrente

betekenis & definitie

Invorderingsrente is rente die wordt opgelegd aan bedragen die te laat aan of door de belastingdienst zijn betaald. De invorderingsrente wordt alleen opgelegd wanneer betalingen niet binnen een bepaalde periode worden overgemaakt.

Iedere inwoner van Nederland, of een ander land, dient belasting te betalen. Of het nu gaat om inkomstenbelasting of een andere vorm van belasting, voor iedere betaling hanteert de belastingdienst een bepaalde termijn. Wordt de betaling niet binnen de betreffende termijn gedaan, dan rekent de belastingdienst invorderingsrente over het openstaande bedrag. Anderzijds ontvangt men invorderingsrente wanneer de belastingdienst een terugbetaling niet binnen de gestelde termijn doet.

De hoogte van het invorderingspercentage is vastgesteld. Vanaf 2014 is het minimale invorderingspercentage dat kan worden gehanteerd 4 procent. Stel dat men 1000 euro aan inkomstenbelasting dient te betalen. Wanneer dit bedrag niet volledig is betaald aan het einde van de normale betalingstermijn van zes weken, wordt over gehele bedrag invorderingsrente geheven. Indien men een gedeelte van het bedrag heeft afgelost, betaalt men alleen invorderingsrente over het bedrag dat nog open staat. Deze regelingen hebben op eenzelfde manier betrekking op de betalingen van de belastingdienst.

Invorderingsrente heeft alleen betrekking op bedragen die niet binnen de gestelde termijn zijn betaald. Het verschilt hierdoor wezenlijk van heffingsrente of belastingrente, wat alleen wordt opgelegd wanneer er niet genoeg of juist te veel aan belastingen is betaald.