Redactie Ensie

Hypotheek begrippen omschreven, met medewerking van Van Bruggen Adviesgroep.

Gepubliceerd op 16-08-2016

2016-08-16

Kosten koper

betekenis & definitie

Kosten koper betreffende de kosten die een koper van ontroerend goed moet maken om de koop succesvol af te ronden. Hieronder vallen in ieder geval de overdrachtsbelasting, notariskosten en kadrastrale rechten. Deze kosten maakt de koper verplicht. Daarnaast kan er nog sprake zijn van bijkomende kosten.

De verplichte kosten kunnen ook door de verkoper betaalt worden. Dit heeft vrij op naam. De overdrachtsbelasting is een heffing voor iedereen die ontroerend goed aanschaft. Deze heffing bedraagt voor woningen 2% van de koopprijs. Voor winkel- en bedrijfspanden is dit percentage hoger, namelijk 6%.

De notariskosten zijn verplicht, omdat de overdracht van het ontroerend goed altijd via de notaris moet gebeuren. Deze stelt een koopakte op, evenals een hypotheekakte en schrijft ook beide aktes in bij de openbare registers van het Kadaster. De koopakte is het eigendomsbewijs voor de koper, de hypotheekakte is het bewijs dat de woning in onderpand is bij de hypotheekverstrekker in ruil voor een hypothecaire lening.

Om de aktes te registreren worden er kosten in rekening gebracht, die door de notaris betaald worden. Deze kosten worden echter doorberekend aan de koper.

Daarnaast maakt een koper makelaarskosten wanneer er gebruik is van een makelaar. In het geval van de koper betreft dit een aankoopmakelaar. Tevens eisen veel kopers een bouwtechnische keuring om de staat van de woning te bepalen. Hiervoor worden ook kosten in rekening gebracht.

Daarnaast vragen veel hypotheekverstrekkers om een taxatierapport. Hiermee kan de marktwaarde van de woning berekend worden, en deze waarde is weer nodig om de maximale hypotheek te berekenen. Om goed geïnformeerd te worden over de juiste hypotheek nemen kopers vaak een hypotheekadviseur in de armen, die een afsluitprovisie rekent voor de werkzaamheden.

Overige kosten koper zijn: bankgarantie, kosten Nationale Hypotheek Garantie, bereidstellingsprovisie, overbruggingskrediet, boeterente, afkoopsom erfpacht en verhuiskosten.