Diffuse bronnen betekenis & definitie

Diffuus betekent vaag. Diffuse bronnen zijn dan ook: de niet afzonderlijk aan te wijzen lozers van afval (vervuilers). De lozingen zijn afkomstig van wegen, daken en pleinen, en bereiken veelal via de bodem het grond- en/of oppervlaktewater. Omdat niet concreet is aan te geven wie de lozers zijn, is dit een gemeenschappelijk probleem.