Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

Gepubliceerd op 11-05-2017

2017-05-11

vrije beschikking

betekenis & definitie

Beschikking, gegeven krachtens een wet in materiële zin die geen voorwaarden behelst op grond waarvan een verzoek van iemand wordt gehonoreerd.