Gepubliceerd op 05-05-2017

Televisie

betekenis & definitie

In de Nederlandse meerderheidscultuur is het netjes en beschaafd om de televisie uit te doen zodra er bezoek komt. Het bezoek zou zich ‘teveel’ voelen als de televisie aan bleef. Het zou opgevat kunnen worden als een signaal om snel te vertrekken. Bij veel migranten wordt de televisie als welkom soms juist aangezet. Dat is gezellig. Er hoeft niet naar gekeken te worden . Ook bij jongere autochtonen is dit aan het veranderen. Ook bij hen blijft vaker de televisie aan als er bezoek komt. Cultuur verandert.

Er is op de Nederlandse televisie weinig aandacht voor gebeurtenissen in de herkomstlanden van een deel van onze bevolking. Zo zou op het weerkaartje gemakkelijk ook het weer in Marokko en Turkije kunnen worden getoond. Ook voor succesvolle Turkse of Marokkaanse zangers is vrijwel geen aandacht. In mindere mate geldt dit ook voor informatie over Suriname.