Zeegevaar betekenis & definitie

Zeegevaar - onder zeegevaar worden bij het assurantiewezen verstaan, alle gevaren, waaraan schip of lading gedurende de reis zijn blootgesteld. In engeren zin alleen die gevaren, welke door wind en weer worden teweeggebracht. Dit laatste wordt dan ook bedoeld in de clausule „alleen voor zeegevaar” in de polis opgenomen.

Gepubliceerd op 14-03-2019