Lading betekenis & definitie

Lading - alle voorwerpen, koopmanschappen, enz. welke de schipper of voerman in zijn schip of voertuig laden kan of geladen heeft.

Gepubliceerd op 14-03-2019