Zaaktheorie betekenis & definitie

Zaaktheorie - de theorie van het Dubbel Boekhouden, die uitgaat van het grondbegrip „Zaak”. Onder „zaak” dan verstaat zij een zeker geheel van bezittingen en schulden met een bepaald doel in het leven geroepen. De beheerder, die zoowel de eigenaar (aansprakelijk hoofd) als een plaatsvervanger van dezen kan zijn, voert de administratie en geeft verantwoording over al die bezittingen en schulden, ook wel activa en passiva genoemd. De schulden worden onderscheiden in schulden der zaak aan derden en aan het aansprakelijk hoofd. Met betrekking tot de zaak kunnen bezittingen en schulden ontstaan en tenietgaan, wat aangeteekend wordt op rekeningen. Het ontstaan van bezittingen en tenietgaan van schulden wordt geboekt op de linker- of debetzijde der rekeningen, het tenietgaan van bezittingen en het ontstaan van schulden op de rechter- of creditzijde. De rekeningen worden onderscheiden in rekeningen van bezit en rek. van schuld. Zie ook J. Hagers, Koopmansboekhouden, deel I.

Gepubliceerd op 14-03-2019