Rechter-commissaris betekenis & definitie

Rechter-commissaris - de rechter aan wien een bijzondere opdracht is gegeven. Rechter van instructie. Het lid der rechtbank, belast met het toezicht op de afwikkeling van een faillissement door den curator.