Premieleening betekenis & definitie

Premieleening - die waarvan de aflossing geschiedt, niet slechts door terugbetaling van de hoofdsom, maar met bijvoeging van minder groote premiën op een bepaald aantal obligatiën, door het lot aan te wijzen. Sommige premieleeningen worden renteloos, andere tegen een vaste jaarlijksche rente uitgegeven, doch aan beide ligt ten grondslag, dat de annuïteit tevens de premie bevat, m. a. w. dat deze hooger gesteld wordt dan zij voor de aflossing a pari en de uitgeloofde rente zou moeten bedragen.