Obligatie-houder betekenis & definitie

Obligatie-houder - bezitter, eigenaar van een of meer obligaties. Hij staat gelijk met de overige crediteuren van het lichaam of de instelling, die de obligaties heeft uitgegeven, tenzij daaraan bijzondere voorrechten mochten zijn verbonden, met dit onderscheid, dat hij steeds, zoolang hij obligatiehouder is, recht heeft op de vastgestelde rente, op de coupons vermeld.

Gepubliceerd op 14-03-2019