Obligatie betekenis & definitie

Obligatie - schriftelijke schuldbekentenis, schuldbrief, schuldbewijs. Eene akte, waarbij de schuldenaar verklaart, van een ander, den schuldeischer, den geldschieter, een bepaalde som gelds ontvangen te hebben en zich verbindt deze na een bepaalden tijd (soms ook wordt de tijd niet bepaald), tegen een vergoeding van een vastgestelden interest (soms ook zonder rente) weder terug te betalen.

Obligatiehouders. D├ęking Dura, Johannes, Handhaving der rechten van obligatiehouders. Uitgave van De Erven H. van Munster & Zoon, Amsterdam 1886.

Gepubliceerd op 14-03-2019