Landkaarten betekenis & definitie

Landkaarten - Om een overzicht te verkrijgen van de propaganda-arbeid en de resultaten, die daarmede worden verkregen, bezigt men wel een landkaart, die wordt voorzien van naalden of pennen met porseleinen, gekleurde koppen of ringen en klemmen, waartusschen papiertjes gestoken kunnen worden, om daardoor bizonderheden, resultaten van propaganda of reclame in een zeker gebied aanschouwelijk te kunnen voorstellen. Deze aanschouwelijke voorstelling heeft zeer groote waarde. Men kan zien, hoe men met zijn propaganda het gansche land bestrijkt. Natuurlijk zijn de zoogenaamde militaire stafkaarten daarvoor minder geschikt. Beter zijn handelskaarten, waarop ook zeer kleine plaatsen voorkomen en ook andere bijzonderheden, speciaal met het oog op den handel, duidelijk staan vermeld. Men heeft veelal deze kaarten in verschillende bladen verdeeld en in kleine platte laadjes van de kaartenkast aangebracht, die zoo hoog zijn, dat de spelden of de pennen, die men in de kaarten steekt, niet den bovenrand kunnen raken en dus bij het uittrekken der lade niet omgestooten kunnen worden.