Jury betekenis & definitie

Jury - een groep burgers (gezworenen), belast om in strafrechtelijke zaken, die voor het hof van assises behandeld worden, volgens hun geweten het schuldig of onschuldig over den beschuldigde uit te spreken. Tijdens de Fransche overheersching in ons land o.m. ingevoerd, maar na Napoleons val weer afgeschaft.

Ook commissie ter beoordeeling bij tentoonstellingen, prijsvragen, wedstrijden, examens.

Laatst bijgewerkt 13-03-2019