Gasrekening betekenis & definitie

Gasrekening - komt voor in de boekhouding van gasfabrieken. Zij wordt gedeb. voor de productiekosten (aan Fabricage-rek.), voor de kosten van distributie (aan Distributie-rek.), en gecred. voor het bedrag aan verkocht gas. Is rek. van actief.

Zie ook: Fabricage-rek. en Distributie-rek. Ook een rekening waar uitsluitend de opbrengst van het gas op geboekt wordt.

Gepubliceerd op 13-03-2019