Dagboek betekenis & definitie

Dagboek - volgens art. 6 W. v. K. het boek, waarin de koopman van dag tot dag, in tijdsvolgorde, zonder witte vakken, tusschenregels of kantteekeningen, moet aanteekenen zijn in- en verkoopen, zijn ontvangsten en uitgaven, kortom alles, wat zich in zijn handel voordoet. Wordt gewoonlijk Memoriaal of Prima Nota genoemd.

Gepubliceerd op 13-03-2019