Competentie betekenis & definitie

Competentie - in ’t algemeen de bevoegdheid om in bepaalde zaken te kunnen en te mogen handelen of in rechten op te treden. Ook de bevoegdheid van rechterlijke colleges voor het behandelen van bepaalde zaken. Beperkter: het recht van den schuldenaar, dat hem gedurende het verloop van het faillissement uit den boedel onderstand verleend wordt, opdat hij inmiddels niet tot volstrekte armoede kome.