A conto betekenis & definitie

A conto - op rekening, een deel van een schuld betalen. Gewoonlijk kan de schuldeischer niet gedwongen worden betaling op rekening aan te nemen indien zulks niet werd overeengekomen; bij wisselzaken is de houder van een wisselbrief verplicht dit wel te doen, behoudens zijn recht van protest voor het overige. (W. v. K. Art. 168). Bij faillissement heeft soms betaling op rekening plaats uit hetgeen in geld voorhanden is.

Gepubliceerd op 13-03-2019