Sociale controle betekenis & definitie

Sociale controle heeft twee betekenissen.

1. Klassieke opvatting: het vermogen van een samenleving zichzelf te reguleren, dat wil zeggen sociale processen te ‘beheersen’;
2. huidige opvatting: het handhaven van bestaande waarden en normen. Sociale ongelijkheid Het door mensen innemen van ongelijke posities in een sociale rangorde in een bepaalde samenleving.