Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

Gepubliceerd op 26-07-2017

overtreding

betekenis & definitie

(de; en) 1 - het overtreden of niet nakomen van een (de) golfregel(s): in overtreding zijn.

• De golfregels geven aan hoe men, wanneer men in het spel voor een vraag komt te staan, moet, mag of dient te handelen. Mogen = kunnen doen, hoewel dit geen verplichting is. Niet mogen = de golfregels verplichten de speler iets niet te doen; in geval van overtreding volgt een straf. Moeten = verplicht zijn. Wanneer men dit nalaat, volgt een straf. (EOSEC)

• Een referee is verplicht op te treden bij elke door hem waargenomen of hem gemelde overtreding van een regel. (WATSH)

strafslag 2 - keer of gelegenheid dat een speler een of meer golfregels overtreedt of niet nakomt