Golfsportwoordenboek

Jan Luitzen (2009)

Gepubliceerd op 24-07-2017

etiquette

betekenis & definitie

(de) - (niet afdwingbaar) geheel van (door overlevering geregelde) regels met betrekking tot het gedrag en omgaan met elkaar van spelers en tot veiligheid op en zorg voor de baan, syn. gedragscode.

• Bij golf is de etiquette minstens zo belangrijk als de golfregels. Dit zijn beleefdheidsvormen die iedere golfer ten opzichte van zichzelf, van tegenstanders en partners van de golfbaan, de regels en van het spel zelf in acht moeten nemen. (ERVET)

• Overtreding van de regels van de etiquette levert geen strafslagen op. Indien echter een commissie meent dat een speler zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige overtreding van de etiquette, kan zij volgens golfregel 33-7 de straf van diskwalificatie opleggen. (JALUI)

Herkomst: Fr. (omgangsvormen, ceremonieel)

golfetiquette, hoffelijkheid, billijkheid