Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

Gepubliceerd op 14-07-2017

centripetaalkracht

betekenis & definitie

(de; -en) SP - middelpuntzoekende kracht die verhindert dat bij draaien of zwaaien om een as van het lichaam de aldus ontwikkelde middelpuntvliedende kracht het lichaam of delen van dat lichaam van het draai middelpunt verwijdert; de centripetaalkracht heft de middelpuntvliedende kracht op.

•De centripetale- of middelpuntzoekende kracht moet groter zijn naarmate: 1. het lichaam, dat ronddraait, zwaarder is; 2. het lichaam verder van het draaipunt verwijderd is; 3. het lichaam sneller ronddraait. (...) Wanneer een golfer tijdens de swing plotseling de club zou loslaten, zou de club van het draaimiddelpunt weggeslingerd worden. Dit is de werking der middelpuntvliedende of centrifugale kracht. Door de knijpkracht van de handen op de club wordt de centrifugale kracht overwonnen. Deze, de centripetale kracht, is in zijn grootte afhankelijk van de drie hierboven genoemde factoren. (BERGI, JALUI)