Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Oversticht

betekenis & definitie

in de Middeleeuwen de naam voor het wereldlijk gebied van de bisschop van Utrecht in Overijssel en Drenthe, benevens de stad Groningen. In engere zin ook wel uitsluitend gebruikt voor het Overijsselse territorium. → Nedersticht.

LITT. W.Jappe Alberts, Aus der Geschichte des Oberstifts Utrecht (in: Die Stadt in der europäischen Geschichte. 1972).