Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Nedersticht

betekenis & definitie

in de Middeleeuwen de aanduiding voor de huidige Ned. prov. Utrecht, tegenover het → Oversticht.

Het was sinds de Middeleeuwen verdeeld in vier kwartieren: het → Nederkwartier, het Land van Montfoort, Eemland en het → Overkwartier. Oorspronkelijk stond aan het hoofd van ieder kwartier een maarschalk, te vergelijken met de baljuw en de drost in de andere provincies. Eerst had het platteland van het Nedersticht onder één maarschalk gestaan: later ontstond de splitsing in Niederen Overkwartier en nog later de afzondering van Eemland en Stad en Land van Montfoort.Litt. P.W.A.Immink. De wording van staat en souvereiniteit in de Middeleeuwen. Een rechtshist. studie in het bijzonder met betrekking tot het Neder-Sticht (1942).