Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Frederik van Namen

betekenis & definitie

(Fredericus), bisschop van Luik (1119-21), ✝ (vergiftigd?) 27/28.5.1121; zoon van Albrecht III van Namen. Een provinciaal concilie te Keulen excommuniceerde Alexander i van Gulik, en de daar aanwezige Luikse geestelijken kozen 23.4.1119 Frederik tot bisschop; paus Calixtus II consacreerde hem 26.10.1119 te Reims. → Schisma van Luik.