Wat is de betekenis van Frederik van Namen?

1981
2022-12-06
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Frederik van Namen

(Fredericus), bisschop van Luik (1119-21), ✝ (vergiftigd?) 27/28.5.1121; zoon van Albrecht III van Namen. Een provinciaal concilie te Keulen excommuniceerde Alexander i van Gulik, en de daar aanwezige Luikse geestelijken kozen 23.4.1119 Frederik tot bisschop; paus Calixtus II consacreerde hem 26.10.1119 te Reims. → Schisma van Luik.

1933
2022-12-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Frederik van Namen

Frederik van Namen - bisschop van Luik; kwam in 1119 door simonie en groote twisten aan het bestuur; ♱ 27 Mei 1121.

Lees verder