Gerard Staats

Senior Manager at BDO Accountants & Adviseurs

Gepubliceerd op 27-09-2016

2016-09-27

Pensioen in eigen beheer

betekenis & definitie

Bij een pensioen in eigen beheer gaat een Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) een pensioenovereenkomst aan met zijn eigen BV.

Over het algemeen wordt pensioen ondergebracht bij een verzekeraar of pensioenfonds. Voor Directeur-Grootaandeelhouders, degenen die ten minste 10% van de aandelen van een BV bezitten, is de uitzondering gemaakt dat zij hun pensioen in hun eigen BV mogen opbouwen. Met deze regeling verplicht de betreffende BV zich om vanaf de pensioendatum elke maand een vast bedrag uit te keren. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het salaris en het aantal dienstjaren.

Tot en met 2016 had een Directeur-Grootaandeelhouder de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Vanaf 1 januari 2017 is dit echter niet meer mogelijk en dient ook de DGA een eventuele pensioenregeling buiten de risicosfeer van zijn onderneming onder te brengen.