Gerard Staats

Senior Manager at BDO Accountants & Adviseurs

Gepubliceerd op 27-09-2016

2016-09-27

Lijfrente

betekenis & definitie

Een lijfrente is een periodieke uitkering (een uitkering in termijnen) die uiterlijk eindigt bij het overlijden van de verzekerde. Een lijfrente wordt vaak gebruikt als aanvulling op het overheidspensioen en het pensioen van de werkgever.

Het bedrag van de lijfrente wordt uitbetaald uit een lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening. Bij het afsluiten hiervan betaalt men éénmalig of periodiek een bedrag aan de betreffende bank of verzekeringsmaatschappij. De uitgekeerde lijfrente is over het algemeen elke periode hetzelfde. De verzekerde kan tevens beslissen om de premies te beleggen. De hoogte van de uitkering is in dat geval afhankelijk van de beleggingsresultaten, waarmee het risico bestaat dat men in tegenvallende periodes minder lijfrente ontvangt.

De uitkering kan gelden voor een bepaalde termijn of levenslang, afhankelijk van de gemaakte afspraken tussen verzekeringnemer en verzekeraar of bank, maar eindigt in ieder geval bij overlijden van de verzekerde. Bij vroegtijdig overlijden is het afhankelijk van de vooraf gemaakte afspraken waar de opgebouwde lijfrente naartoe gaat.