Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Gepubliceerd op 31-05-2017

2017-05-31

Dans ontsprongen, de

betekenis & definitie

In de vroege Middeleeuwen heerste de overtuiging dat de doden 's nachts uit hun graven opstonden en een reidans dansten op de graven.' Wie gegrepen werd moest meedansen en wie met de dood danste, was zelf een kind des doods. Het gezegde 'Hij is de dans ontsprongen', voor iemand die ternauwernood aan de dood is ontsnapt, is van dit geloof afkomstig. zie ook: danse macabre, dodendans.