Redactie Ensie

Begrippen omtrent familie zaken omschreven

Gepubliceerd op 24-02-2016

2016-02-24

Gezamenlijke voogdij

betekenis & definitie

In geval van gezamenlijke voogdij wordt het gezag over een kind overgedragen naar twee voogden. Tijdens de gezamenlijke voogdij zijn beide voogden de wettelijke vertegenwoordiger en zijn zij volledig verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van een kind.

Wanneer de ouders van een kind komen te overlijden of niet in staat zijn om het zelf kind op te voeden, kan men het gezag over het kind overdragen naar iemand anders. Deze persoon wordt in dat geval een voogd genoemd. In geval van gezamenlijke voogdij wordt het gezag overgedragen aan twee voogden. Beide voogden zijn in dat geval verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. Daarnaast zijn de voogden in geval van gezamenlijke voogdij beide onderhoudsplichtig. Dit houdt in dat de voogden dezelfde rechten, maar ook dezelfde plichten, hebben als de biologische ouders. In tegenstelling tot wanneer er sprake zou zijn van één voogd, heeft men bij een gezamenlijke voogdij de plicht om het kind zelf te verzorgen en op te voeden. Indien één persoon de voogdij over een kind heeft, heeft hij of zij deze plicht niet zelf, alleen de verantwoordelijkheid dat het kind wordt verzorgd en opgevoed.

Omdat beide voogden bij een gezamenlijke voogdij onderhoudsplichtig zijn van het kind, is het van belang dat beiden ook een goede, persoonlijke band hebben met het kind. Wanneer men een gezamenlijke voogdij aanvraagt of beide tot voogd benoemd zijn, beoordeelt de rechter of beide voogden daadwerkelijk een dergelijke relatie hebben met het kind. In het geval dat een van de voogden bij een gezamenlijke voogdij komt te overlijden, dan is de langst levende voogd vanaf dat moment de enige voogd. De onderhoudsplicht die bij een gezamenlijke voogdij hoort, vervalt dan.