Redactie Ensie

Begrippen omtrent familie zaken omschreven

Gepubliceerd op 11-02-2016

2016-02-11

Akte van verdeling

betekenis & definitie

Een akte van verdeling wordt bij een scheiding opgesteld en regelt de overdracht van de woning of ander onroerend goed. Een akte van verdeling kan ook bij een erfenis worden opgesteld, in dat geval behelst het vaak meer dan alleen de verdeling van de woning.

Bij een scheiding komt het vaak voor dat alle bezittingen van de scheidende partijen moeten worden verdeeld. Dit wordt lastiger wanneer bepaalde goederen in gezamenlijk bezit zijn. Hoewel dit bij de inboedel in de praktijk niet veel zal voorkomen, is het niet ongebruikelijk dat een huis een gezamenlijk bezit is. In geval men gaat scheiden en men heeft geen gezamenlijke woning en de rest van de bezittingen zijn allemaal roerende goederen, dan behoeft men geen akte van verdeling laten op te stellen. Wanneer er onroerend goed in gezamenlijk bezit is, is het verplicht om een notaris in te schakelen om een akte van verdeling op te maken. Men behoeft geen akte van verdeling op te laten stellen wanneer men besluit om het huis samen te houden of het huis samen te verkopen.

Een notaris die een akte van verdeling maakt, zal hiervoor via bepaalde procedures de eigendomsrechten van beide scheidende partijen bekijken en op basis hiervan de woning aan één van de twee partijen overdragen. Diegene aan wie het huis wordt toebedeeld, wordt op dat moment ook verantwoordelijk voor een eventuele hypothecaire lening of andere schulden.

Hoewel de scheidende partijen onderling kunnen besluiten wat ze met het huis willen doen, zijn er een aantal situaties waarin het verplicht is om een akte van verdeling laten op te stellen. Dit is wanneer de woning samen is gekocht, men is getrouwd in gemeenschap van goederen of andere huwelijksvoorwaarden hebben het huis gemeenschappelijk eigendom gemaakt.