Ewoud Sanders

Taalhistoricus en journalist.

Gepubliceerd op 20-02-2019

procedurevandalisme

betekenis & definitie

De kokkelvissers hadden in 2002 een slecht jaar, zo maakten zij in februari bekend. Op basis van een voorlopige vangstvergunning haalden zij slechts 1830 ton kokkelvlees van de zeebodem, terwijl de branche ongeveer 3000 ton moet binnenhalen om niet met verlies te draaien. Oorzaak, volgens de producentenorganisatie Kokkelvisserij: procedurevandalisme van twaalf natuurorganisaties, die met allerlei bezwaarprocedures de vangstperiode met zeker drie maanden hadden bekort. Met procedurevandalisme bedoelden de kokkelvissers: het opzettelijk traineren van besluitvormingsprocedures, bijvoorbeeld door kansloze bezwaarschriften in te dienen. Een taalkundige van de KU Leuven wees erop dat er voor dit verschijnsel eigenlijk al een woord bestond, namelijk filibusteren. ‘Maar kennelijk is dat woord uit het politieke jargon niet algemeen. Het is in ieder geval niet zo sprekend als procedurevandalisme, dat qua vorm glashelder en voor iedereen begrijpelijk is.’ Men sprak ook van procedurevandalen.