Ewoud Sanders

Taalhistoricus en journalist.

Gepubliceerd op 20-02-2019

cinewiets

betekenis & definitie

Een cinewiets is een korte, vaak zeer korte, amateurfilm of -video met een komische inhoud, veelal gebaseerd op een beeldgrap. Het eerste deel van het woord is een verkorting van cinema, het tweede deel een vernederlandsing van het Duitse Witz ‘grap’. Cinewiets wordt gebruikt in kringen van amateurfilmers. Mogelijk is het al ouder, maar in de geraadpleegde bronnen is het niet voor 2003 aangetroffen. De Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs organiseerde in april 2003 in Haarlem een cinewietsfestival.

Vergelijk fotofuck