Leiderschap betekenis & definitie

De invloed en impact die je hebt op jezelf en omgeving. Ongeacht de omstandigheden je goed voelen, richting geven aan jezelf en anderen en dingen voor elkaar krijgen die bijdragen aan persoonlijk geluk en zakelijk succes.

Leiderschap gaat over een heldere visie en richting hebben en je eigen waarheid leven met respect voor je omgeving.

Drie belangrijke pijlers voor succesvol en zinvol leiderschap zijn:

1. Verbinding: verbinding met jezelf en met de ander. Weten wie je bent, wat je kwaliteiten zijn en wat je nodig hebt om je goed te voelen. Vanuit daar de ander kunnen zien.
2. Vertrouwen: vanuit vertrouwen in jezelf en vertrouwen in je omgeving.
3. Eenvoud: de essentie zien en ernaar handelen. Niet gehecht zijn aan emoties en ego, maar realiteit zien en dragen en handelen naar zuiver weten.

Goede leiders weten hoe ze moeten leiden en moeten volgen en ze zetten zich ervoor in om volgers tot leiders te maken.