Gepubliceerd op 17-08-2018

echtelijk vermaak

betekenis & definitie

Achttiende-eeuws eufemisme voor geslachtsgemeenschap. Vermeld door Heestermans.

... en nadat Men ’t echtelyk vermaak nu weer genoten had, Begon Penelope, al ’t geen zy geleden Had, van de Vryers, met beknopte, en korte reden, Hem te verhalen.

S. van Rusting: ‘Barbarologia, synde de Sleutel der Grandiloquentia Paganismi, ofte Boeren-Latyn’. 1693, geciteerd in WNT