Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

DELFT, A. J. A. C. VAN

betekenis & definitie

(Waalwijk 1890-Breda 1966), publiceerde vele historische en folkloristische studies over Noord-Brabant en Brabantse plaatsen. Vele publikaties over Tilburg; medewerker Kath.Illustratie, Economie en Ons Nederland; diverse voordrachten; Publiceerde o.m.

Kinderarbeid en kinderexploitatie: gedenkboeken (Diepen, Hovers, parochie Korvel); Tilburg als woonstad en nijverheidscentrum, 1927; Uit Brabants Centrum, 1930; Tilburg hoe het groeide, 1941. Bron: Van Heidorp tot Ind.stad, 1955.