Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

DELAHAYE, ALBERT

betekenis & definitie

(1915), was streekarchivaris van „Nassau-Brabant” te Zundert e.o. tot 1980. Hij kwam in 1965 met het opzienbarende werk „Vraagstukken in de historische geografie van Nederland”, waarin hij een groot deel van de Nederlandse geschiedenis op franskiljonse manier ongedaan maakte.

Zo zou het karolingische paleis van Karei de Grote niet in Nijmegen maar in Noyon zijn gebouwd; de zetel van St.Willibrord stond niet in Utrecht maar in Tournehem. Bezittingen van de Abdij van Echternach lagen niet in Brabant, maar in Noord-west-Frankrijk.In 1980 kwam hij met „Holle boomstammen”, waarin ook weer de rol van St.Willibrord naar Franse streken wordt verplaatst. In 1983 verscheen het driedelig werk „De ware kijk op” met opnieuw een „verplaatsing” van de Nederlandse geschiedenis naar Frankrijk. De stellingen van Delahaye zijn echter door wetenschapsmensen weerlegd.