Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Gepubliceerd op 02-10-2020

Kerling-Simons

betekenis & definitie

Cornelia Alida (Cock) (Den Haag 1929). Burgemeester van Wormer sinds 1982; eerste vrouwelijke burgemeester in de Zaanstreek.

Kerling-Simons werd in 1966 in haar toenmalige woonplaats Leiden voor de PvdA in de gemeenteraad gekozen. In 1970 werd zij lijstaanvoerder bij de raadsverkiezingen. Daarnaast vervulde zij een aantal maatschappelijke en politieke functies, zoals bestuurslid der Leidse Woningstichting (1968-1982), lid van de Vrouwen Advies Commissie van de woningbouw te Leiden (1968-1981) en penningmeester van de landelijke centrale van Vrouwen Advies Commissies (1974-1977), oprichter en eerste voorzitter van de Stichting Kinderdagverblijven te Leiden (1969-1977), bestuurslid van het Garantie Instituut Woningbouw te Rotterdam (1975-1982), en lid van het landelijk bestuur van de PvdA (1979-1983).Na haar benoeming tot burgemeester van Wormer werd zij lid van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting te Rotterdam (tot 1988), gewestelijk afgevaardigde van de PvdA, lid van de Steungroep Statenvrouwen en voorzitter van de Stichting Vrouwen, Bouwen, Wonen.

< >