Duurzaam

Begrippen Rijksoverheid duurzaam bouwen en verbouw

Gepubliceerd op 21-12-2016

2016-12-21

Drietraps-strategie waterkwaliteit

betekenis & definitie

De Drietraps-strategie waterkwaliteit iss een strategie voor de waterkwaliteit in drie trappen: voorkomen – scheiden – zuiveren. Doel: voorkomen van problemen met de kwaliteit van water of grondwater. Neem maatregelen in volgorde van prioriteit.

Eerst voorkomen: de stedelijke of landschapsruimte zo bestemmen, inrichten en gebruiken dat geen vervuiling optreedt naar grond- en oppervlaktewater. Dan scheiden: als voorkomen niet genoeg is, worden schone en vuile waterstromen gescheiden gehouden. Tot slot zuiveren: in laatste instantie moeten verontreinigingen worden gezuiverd.