Wat is de betekenis van Drietraps-strategie waterkwaliteit?

2016
2020-11-26
Duurzaam

Begrippen Rijksoverheid duurzaam bouwen en verbouw

Drietraps-strategie waterkwaliteit

De Drietraps-strategie waterkwaliteit iss een strategie voor de waterkwaliteit in drie trappen: voorkomen – scheiden – zuiveren. Doel: voorkomen van problemen met de kwaliteit van water of grondwater. Neem maatregelen in volgorde van prioriteit. Eerst voorkomen: de stedelijke of landschapsruimte zo bestemmen, inrichten en gebruiken dat geen vervuil...

Lees verder