Observatief luisteren betekenis & definitie

In plaats van luisteren naar een antwoord vanuit jouw bedoeling van de vraag, observeer en reageer je op hoe de ander dat heeft beleefd (via hoe zij reageren)

Mensen zijn geneigd vragen te stellen met een bepaald doel. Zij luisteren vervolgens naar het antwoord alsof dat uitsluitend te maken heeft met de vraag zoals zij die hebben bedoeld. Dit terwijl de ander antwoordt op basis van hoe hij of zij die vraag heeft begrepen. Dit betekent dat wat jij bedoeld hebt, minder belangrijk is dan de reactie daarop van de ander. Dit vormt de grondslag van het observatief luisteren, dat ervan uitgaat dat een professional de reacties van zijn gesprekspartner nauwgezet observeert. Deze houding gaat verder dan alleen de verbale en non-verbale reacties van de gesprekspartner. Het betreft ook het observeren van de emoties die zich bij de ander afspelen. Deze observerende houding zorgt ervoor dat de professional zijn eigen doelen en interpretaties zo veel mogelijk loslaat en zich concentreert op de reacties die zijn of haar vragen bij zijn of haar gesprekspartner teweegbrengen.