Inleiding in de counselling

Drs. Markus van Alphen (2016)

215 Onderwerpen

429.012 Bezoekers

Inleiding in de counselling is geschreven door Drs. Markus van Alphen (2016).

In ‘Inleiding in de counselling’ worden de psychologische stromingen behandeld die leiden tot de hedendaagse visies over de mens en zijn gedrag. Door te bekijken wat functioneringsproblemen zijn en hoe counselling die probeert aan te pakken wordt ook het werkgebied van de counsellor gedefinieerd. Ook wordt aandacht besteed aan empowerment en aan de houding van de counsellor. Zo krijgt de aanstaande counsellor handvatten voor het vormgeven van het counsellingstraject.
Inleiding in de counselling is in begrijpelijke taal geschreven en de technieken worden geïllustreerd met heldere praktijkvoorbeelden in het boek.

Drs. Markus van Alphen is afgestudeerd in de klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkt als vrijgevestigde behandelaar in een kleine e-Health praktijk gericht op de Basis-GGZ en het gebied van de praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ). Daarnaast is hij freelance docent (toegepaste) psychologie bij een aantal opleidingsinstituten, waarvoor hij ook vaardigheidstrainingen verzorgt.

Toon meer