Dr. O. Dubois

Auteur “De Nieuwe Geneeskunde”, 1930

Gepubliceerd op 15-05-1930

1930-05-15

Asthma

betekenis & definitie

De ziekte asthma is gekenschetst door beklemmingsaanvallen, die de ademhaling min of meer bemoeilijken en zich op verschillende tijdstippen aanmelden; dit gebeurt onder invloed van zeer verscheiden oorzaken.

Deze ziekte heeft een zoo groot ongemak dat de zieke, om zich te ontlasten, somwijlen, de zonderlingste houdingen aanneem en in schijn zeer vreemde hulpmiddelen aanwendt. Het asthma is dikwijls het gevolg van een ontsteking der spijsverteringsorganen, in het bijzonder van de lever; de aanvallen worden dan veroorzaakt door de plotse verplaatsing van den bloedaandrang, die gewoonlijk in deze organen zetelt.